BLUETOOTH

MARMITEK BOOMBOOM 50

BOOMBOOM 50

Transmissor d'àudio Bluetooth autoalimentat per USB des d'un televisor, a un auricular Bluetooth o un altvaveu Bluetooth amplificat.

BOOMBOOM 55

Transmissor d'àudio Bluetooth, aptX i aptX baixa latència.
Connecta simultàniament un màxim de 2 receptors Bluetooth.

MARMITEK BOOM BOOM 55
MARMITEK BOOMBOOM 100

BOOMBOOM 100

Receptor i transmissor d'àudio a 1 Bluetooth, AAC, aptX i aptX.
Baixa latència, entrades i sortides òptiques i analògiques (3,5 mm).

CONVERTIDORS, CONVERTISSEURS, CONVERTIDORES, CONVERTERS

(Consulta’ns per casos no estudiats aquí, consultez-nous pour des cas non étudiés ici, 
consúltenos para casos no estudiados aquí, consult us for cases not studied here)

CONNECT DA21

Converteix el vostre senyal digital àudio (òptic o coaxial)
en un senyal d’àudio estèreo sobre preses RCA.
Ex: per passar el so del descodificador de Andorra Telecom
a un amplificador amb entrades RCA analogiques
(cadena HIFI, ampli de megafonia d'un bar...)

MARMITEK CONNECT DA21
MARMITEK CONNECT EA14

CONNECT EA14

Fa l'extracció del so a partir d'un cable HDMI connectat a la presa ARC del televisor. Permet connectar un amplificador amb entrades analògiques i/o digitals (òptic o coaxial) o connectar un auricular.
Ex: per sentir el so de NETFLIX o YOUTUBE per una cadena HIFI a partir del vostre SMARTV.

CONNECT AH31

Per passar els senyals de àudio vídeos analògic cap a una sortida HDMI.
Ex: per connectar una Playstion 2, una Wii o un vidéo VHS a un projector de vídeo o a un televisor que no tenen entrades de senyals analògics per RCA.

MARMITEK CONNECT AH31
MARMITEK CONNECT VH51

CONNECT VH51

Per passar els senyals de VGA cap a una entrada HDMI.
Ex: per connectar un ordinador pòrtatil o una torre de informàtica amb tarjeta gràfica VGA a un projector de vídeo o a un televisor que no tenen entrades de senyals per VGA.

REPARTIDORS, REPARTITEURS, REPARTIDORES, SPLITERS

(Consulta’ns per casos no estudiats aquí, consultez-nous pour des cas non étudiés ici, 
consúltenos para casos no estudiados aquí, consult us for cases not studied here)

SPLIT 312 HD

Distribueix els senyals AV d'una font HDMI HD 2K cap a dos aparells a l'hora.
Ex: connectar un ordinador, un DVD, un receptor de satèl·lit, un APPLE TV o un deco de Andorra Telecom a dos projectors de vídéo, a dos televisors, o a un projector de vídeo i un monitor de vídeo.

MARMITEK SPLIT 312UHD
MARMITEK SPLIT 612 UHD

SPLIT 612 UHD 2.0

Distribueix els senyals AV d'una font HDMI UHD 4K cap a dos aparells a l'hora.
Ex: connectar un DVD 4K, un APPLE TV 4K o un deco de Andorra Telecom a dos projectors de vídéo 4K, a dos televisors 4K o a un projector de vídéo 4K i un televisor 4K.

COMMUTADORS, COMMUTATEURS, COMMUTADORES, SWITCHS

(Consulta’ns per casos no estudiats aquí, consultez-nous pour des cas non étudiés ici, 
consúltenos para casos no estudiados aquí, consult us for cases not studied here)

CONNECT 620 UHD 2.0

Distribueix els senyals AV de 4  fonts HDMI HD, UHD, 3D cap a un televisor.
Ex: connectar un DVD, un APPLE TV, un deco de Andorra Telecom i un ordinador a un televisor que no te prou entrades HDMI.

MARMITEK CONNECT 620UHD
MARMITEK CONECT 621 UHD

CONNECT 621 UHD 2.0

Distribueix els senyals AV de 4  fonts HDMI HD, UHD, 3D cap a un projector de vídeo, amb sortida àudio numèrica a part.
Ex: connectar un DVD, un APPLE TV, un deco de Andorra Telecom i un ordinador a un projector de vídéo, passant el so a un altaveu amplificat, a una barra de so o una cadena HIFI.