LIMITADORS

Els limitadors de so Preventec estan homologats per regular el so i gravar el volum acústic de bars, discoteques i restaurants, etc.

PREVENTEC CARRE BLEU 1 A

CARRE BLEU 1A

Limitador / Gravador de la categoria 1A, aparell destinat a llocs d'emissió de música amplificada però que no estan equipats amb un sistema de so permanent.

Actua tallant temporalment l'alimentació en cas de sobrepassar un nivell sonor i pot gestionar diverses visualitzacions que permeten controlar el nivell de transmissió musical. Avís visual (baliza, orella Kelson, columna de llum) com a opció.

Dispositiu equipat amb un servidor incrustat que fa que la seva configuració i ús sigui molt còmode i instintiu. El seu disseny el converteix en un dispositiu que s'adaptarà a qualsevol canvi de la normativa vigent.

PREVENTEC CARRE BLEU 2 A

CARRE BLEU 2A

Limitador/enregistrador de la categoria 2A, dispositiu destinat a llocs d'emissió de música amplificada equipats amb un sistema de so.

Actua per atenuació progressiva del senyal d'àudio si es supera un nivell elèctric, un nivell sonor global. Pot gestionar diferents vizualitzadors per controlar el nivell de transmissió de música. Acció simultània per tall de corrent per limitar sistemes de so mòbils, grups musicals o orquestra a l'escenari...
Dispositiu equipat amb un servidor incrustat que fa que la seva configuració i ús sigui molt còmode i instintiu. El seu disseny el converteix en un dispositiu escalable segons la normativa vigent
El CARRE BLEU 2B està més destinat a discoteques, bars, sales de concerts, esdeveniments a l'aire lliure.
La qualitat del processament limitador respecta el senyal d'entrada al 100% sense cap degradació.

PREVENTEC CARRE BLEU 2 B

CARRE BLEU 2B

Limitador/enregistrador de la categoria 2B, dispositiu destinat a llocs d'emissió de música amplificada equipats amb un sistema de so.

Actua per atenuació progressiva del senyal d'àudio si es supera un nivell elèctric, un nivell sonor global o un nivell situat en una banda d'octava normalitzada (destinat especialment a establiments que pateixen aïllament). Pot gestionar diferents vizualitzadors per controlar el nivell de transmissió de música. Acció simultània per tall de corrent per limitar sistemes de so mòbils, grups musicals o orquestra a l'escenari...
Dispositiu equipat amb un servidor incrustat que fa que la seva configuració i ús sigui molt còmode i instintiu. El seu disseny el converteix en un dispositiu escalable segons la normativa vigent
El CARRE BLEU 2B està més destinat a discoteques, bars, sales de concerts, esdeveniments a l'aire lliure.
La qualitat del processament limitador respecta el senyal d'entrada al 100% sense cap degradació.