Centre HiFi Andorra

distribueix / distribue

PREVENTEC - PERFORMAS

 

VIZUALITZADORS - LIMITADORS - ENREGISTRADORS DE NIVEL DE SO 

AFFICHEURS - LIMITEURS - ENREGISTREURS DE NIVEAUX SONORES

PREVENTEC, empresa de Lorena (França) especialitzada des de l'any 1998 en el disseny i fabricació de limitadors gravadors acústics.
PREVENTEC, entreprise de Lorraine (France) spécialisée depuis 1998 dans la conception et la fabrication de limiteurs enregistreurs acoustiques.