El Centre HIFI Andorra és sobretot un espai on trobaràs algú que primer t'escoltarà, després t'assessorarà, i finalment t'oferirà les seves habilitats com a instal·lador en tots els àmbits de la imatge i el so. 

Le Centre HIFI Andorre est avant tout un espace où vous trouverez quelqu'un qui saura d'abord vous écouter, puis vous conseiller, et enfin vous proposer ses compétences d'installateur dans tous les domaines de l'image et du son. 

Comercialitzem a Andorra tots els productes de la nostra central de compra francesa SON-VIDEO

1) Fes la teva tria a la pàgina www.SON-VIDEO.com
(prem el botó d'enllaç al final de la pàgina)
2) Multiplica el preu anunciat en la pàgina per 0,89 i obtindràs el preu de venda al públic a Andorra, IGI inclòs, lliurat a la nostra botiga (per els articles marcats amb "promotion" calcularem el preu més just a petició ).
3) Si l'article està anunciat "en stock", el tindràs en un termini de 3-4 dies (caps de setmana exclosos) després de confimar i pagar la comanda a la nostra botiga.
4) Podem fer instal·lacions a casa teva amb previ establiment i acceptació d'un pressupost.
5) No dubtis a contactar amb nosaltres per a més detalls.
Tel. (+376) 88-21-21 i WhatsApp (+376) 32-17-76 o escriu-nos amb el formulari de contacte.  

Atenció: No fem expedicions fora de les nostres fronteres. 

Nous vendons en Andorre tous les produits de notre centrale d'achat française SON-VIDEO

1) Faites votre choix sur la page www.SON-VIDEO.com
(appuyez sur le bouton lien en bas de la page)
2) Multipliez le prix annoncé sur la page par 0,89 et vous obtiendrez le prix public en Andorre, IGI inclus, livré dans notre magasin (pour les articles marqués « promotion », nous calculerons le prix le plus juste sur demande).
3) Si l'article est annoncé comme "en stock", vous l'aurez dans les 3-4 jours (week-end exclus) après confirmation et paiement de la commande dans notre magasin.
4) Nous pouvons réaliser des installations chez vous avec établissement préalable et acceptation d'un devis.
5) N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.
Tél. (+376) 88-21-21 et WhatsApp (+376) 32-17-76 ou écrivez-nous via le formulaire de contact.
Attention : Nous ne faisons pas d'expéditions hors de nos frontières.