STREAMING / DOWNLOAD

Més de 80 milions de títols amb la millor qualitat d'àudio, accessibles en
streaming i descarrega.

Plus de 80 millions de titres dans la meilleure qualité audio, accessibles en streaming et téléchargement.

 

Disponible amb Windows, MacOS, iOS, Android i és compatible amb els principals dispositius d'escolta sense fil (Chromecast, Airplay, Bluetooth...)


Disponible sous Windows, MacOS, iOS, Androïdet est supporté par les principaux supports d'écoute sans fils (Chromecast, Airplay, Bluetooth...)